Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Floghavre

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift.

Floghavre opptrer som ugras med stor spredningsevne. Det er vanskelig å bli kvitt floghavren når den først er introdusert fordi frøa kan ligge mange år i jorda uten å spire. Norske forsøk har vist at frø kan overleve opptil ni år i jorda, og under visse forhold trolig enda lenger. En plante produserer fra 20 til mer enn 150 frø. Dette betyr at noen få planter kan føre til mye arbeid i årevis om de får stå i fred og kaste frø. Floghavre spres med såvare, gjødsel, jord, kompost, fôr, halm, helt korn og erter, via dyr og ved flytting av maskiner og utstyr.

Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Mye floghavre i åkeren fører derfor til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader.

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3. Meldingen skal følges av en planteprøve og registreringsskjema ved funn av floghavre som kommunen skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering.

Eier, når dette er en annen enn driftsansvarlig, kan også melde fra om mistenkelige planter. I slike tilfelle er det avgjørende at det ved innsending av planteprøven opplyses om hvem som er driftsansvarlig. Dette fordi det er den driftsansvarlige som i henhold til forskriften er pålagt plikt til å bekjempe floghavren mm.

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i forskrift om floghavre. 

Du kan lese mer om kontroll, meldeplikt og bekjempelse på Mattilsynet sin hjemmeside.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157