Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Investeringer i tradisjonelt landbruk

Tradisjonelt landbruk

For investeringer i tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer, er den generelle regelen at investeringstilskudd kan gis per foretak med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2.000 000,- per prosjekt. (For investeringer i melkeproduksjon, skal det ikke gis investeringsstøtte til melkestall og melkerobot ved ombygginger, dersom slik støtte er gitt til melketeknisk utstyr i løpet av de siste 10 år.)

  • Det kan gis inntil kr 50 000,- ekstra i tilskudd for økt trebruk i landbruksbygg. Det må minimum benyttes 25 m3 trelast for å søke. For større nybygg skal det stilles krav til bruk av tre som langt overstiger 25 m3, slik at tiltaket faktisk bidrar til økt trebruk. Tilskuddsandelen beregnes til kr 500,- pr m3.
  • Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene.
  • Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon, økt dyrevelferd og mer energi- og klimaeffektive løsninger. Små og mellomstore bruk skal prioriteres; innen melkeproduksjonen prioriteres bruk med 15-30 årskyr. 

 

Generasjonsskifte 

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %. Øvre kostnadsgrense er 1.500.000,- kroner.

Du kan lese mer om føringer, satser og krav til søknad på hjemmesida til Innovasjon Norge.