Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilleggsnæringer i landbruket

Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produksjonsutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter. Innovasjon Norge kan bidra med både tilskudd og lån til eiere av landbrukseiendommer eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det kan også gis støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Ordningene under tilleggsnæringer deles inn i:

  • ideavklaring og etablering
  • bedriftsutvikling
  • investeringer 
  • generasjonsskifte

De ulike ordningene har ulike satser, tilskuddstak og vilkår. Se hjemmesida til Innovasjon Norge for mer informasjon. 

Kontakt

Ramdal Aud Dagmar
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 918 85 560
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141