Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gårdskart AR5

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for den enkelte landbrukseiendom. Det er ikke egne kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder.

Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag.

Eiendomsgrenser for den/de eiendommene man søker på hentes fra Matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i Matrikkelen, vil være synlig i gårdskart samme dag.

AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold.

Markslag i AR5 hentes fra NIBIO. Endringer kommunen gjør rett i sentral AR5-base vil være synlige i gårdskart påfølgende uke.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157