Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Omdisponering av jordbruksareal

Av og til er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov. Behovet for boligutbygging, industri- og næringsutvikling, nye jernbanetraseer og veier har gjennom historien stadig måttet blitt veid opp mot jordvern. Det er ett uttalt mål å arbeide for minst mulig nedbygging av jordbruksareal.

Omdisponering av jordbruksareal behandles politisk. Ta kontakt med landbrukskontoret, dersom du har noen spørsmål rundt omdisponering av jordbruksareal.

Kontakt

May Britt Langmo
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 957 88 558