Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nydyrking

Planer for overflatedyrking og fulldyrking må godkjennes av kommunen før nydyrkinga kan starte. Landbrukskontoret blir gjerne med ut på ei befaring i forbindelse med planlegging av nydyrkinga.

Indre Fosen kommune behandler søknader om nydyrking etter nydyrkingsforskriften. Tiltaket regnes som nydyrking når udyrka areal blir opparbeidet til fulldyrka eller overflatedyrka jordbruksareal. Søker må legge ved kart i farge i målestokk 1:5000 og utarbeidet plan for nydyrkinga. Nydyrkinga vurderes av kommunen om den er i strid med prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 eller andre lovverk. Kommunens vurderer også størrelsen på nydyrkinga og om det er noen verdier eller kvaliteter som tilsier at konsekvensutredning kreves.

Du kan lese mer om nydyrking på landbruksdirektoratet.no

Vedlagt artikkelen er lenke til søknadsskjema og veiledning for utfylling.

Kontakt

Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141
Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157