Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spredning av husdyrgjødsel

Det er i alles interesse å disponere husdyrgjødsla på best mulig måte. Best og sikrest effekt av næringsstoffene får en ved å spre små mengder på stort areal om våren, etterfulgt av rask nedmoldning. Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig å få gjenvekst som høstes eller beites, og seinest innen 1. september. Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding er kun tillatt i perioden 15 . februar til 1. november. Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. 

Ved ekstraordinære situasjoner kan kommunen gi en generell utsettelse av fristen som gjelder deler av eller hele kommunen. Ved spesielle tilfeller kan utsatt frist gis til ett enkelt foretak. Søknad må sendes skriftlig til kommunen.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157