Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avløsertilskudd

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er ei refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn. Ordninga skal bidra til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp». Du kan lese mer om avløsning til ferier og fritid på Landbruksdirektoratets sider. 

Avløsning ved sykdom og fødsel og lignende

Tilskudd til avløysing ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gardsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Du kan lese mer om avløsning ved sykdom, fødsel og lignende samt finne link til elektronisk søknadsskjema her.

Kontakt

Marit Kvarmesbakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 452 19 160
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595