Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dreneringstilskudd

Se presentasjon om dreneringstilskudd fra 14. april 2021 (PDF, 7 MB)

Presentasjon om drenering og hydrotekniske tiltak fra 14. april 2021 (PDF, 2 MB)

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Dreneringstilskudd kan innvilges til både eier og leier av arealet som skal dreneres. Det er kun arealer som tidligere er grøftet som er tilskuddsberettiget. Det skal ikke gis tilskudd hvis tiltaket er påbegynt før søknad er innvilget. Det er kommunen som er vedtaksmyndighet, og søknad skal sendes kommunen digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. 

Indre Fosen kommune får tildelt en ramme i februar hvert år til dreneringstiltak.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 2.000,- per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til kr 2000,- per dekar. Beregnet tilskudd under kr 3.000,- per søknad utbetales ikke. Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.

Det er tre års arbeidsfrist for å gjennomføre tiltakene fra søknaden er innvilget om ikke annen dato er satt fra kommunen.

Du kan lese mer om tilskudd til drenering på landbruksdirektoratets hjemmeside. Der er også nyttige lenker og lenke til elektronisk søknadsskjema.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157
Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141