Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Produksjonstilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Mer informasjon om produksjons- og avløsertilskudd finner du på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

I veiledningen finner du forklaring på hvordan du fyller ut søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Veiledningen går kronologisk gjennom søknaden.

Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Det er to frister for søknader om produksjonstilskudd: 15. mars og 15. oktober. I tillegg er det etterregistreringsfrist for enkelte opplysninger den 10. januar.

Kontakt

Marit Kvarmesbakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 452 19 160
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157
Heidi Kjeldsli Ersøybakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 952 87 918

Adresse

Trenger du hjelp?
74 85 51 00
postmottak@indrefosen.kommune.no