Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utvalgte naturtyper

Utvalgte naturtyper er naturtyper som er spesielt viktige å ta vare på. De er vedtatt av Stortinget, har fått sin egen forskrift og kan gis tilskudd til. Vi har seks utvalgte naturtyper i Norge: hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark, slåttemyr og kystlynghei.

Både slåttemark og slåttemyr har vi mye av i Indre Fosen kommune. Det kan gis tilskudd til kartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner. I tillegg kan det gis tilskudd til skjøtselstiltak. Både SMIL-ordningen (spesielle miljøtiltak i jordbruket), RMP-tilskudd (regionale miljøtilskudd) og tilskudd fra Miljødirektoratet kan være aktuelle å søke på.

Det er også mye naturbeitemark i Indre Fosen kommune. Naturbeitemark er en truet naturtype og naturbeitemark med stort og/eller viktig biologisk mangfold kan også gis støtte gjennom de samme ordningene som for slåttemark og slåttemyr. Naturbeitemark er litt lavere prioritert siden den ikke er en utvalgt naturtype.

Grensegangen mellom de ulike tilskuddordningene er noe vanskelig å sette seg inn i, så ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om du har noen spørsmål. 

Du kan lese mer om prioriterte arter og utvalgte naturtyper her.

Kontakt

Ramdal Aud Dagmar
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 918 85 560
Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141