Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er ei refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlastning gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn. Ordninga skal bidra til "ett aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp".

Du kan søke om tilskudd til avløsning i del 2 av søknad om produksjonstilskudd (søknadsfrist 15. oktober). Du skal føre opp utgiftene til avløsning som du har hatt i søknadsåret. Tilskuddsgrunnlaget blir som hovedregel beregnet ut fra gjennomsnittet av antall dyr du hadde på telledato 1. mars og telledato 1. oktober.  

landbruksdirektoratet sin side kan du lese om hva du kan få i avløsertilskudd, hva slags utgifter du kan få tilskudd til, hvordan du kan søke og hvordan du skal dokumentere utgifter.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Marit Kvarmesbakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 452 19 160