Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sykepenger i jord- og skogbruk

Sykepengeordninga skal sørge for at jord- og skogbrukere får utbetalt sykepenger regna fra 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag i sykemeldingsperioden. 

NAV forvalter sykepengeordningen for jord- og skogbrukere som en del av sin vanlige sykepengeforvaltning, og du må sende søknaden til NAV.

NAV sine hjemmesider finner du reglene i folketrygdloven om sykepenger for jord- og skogbrukere skildret nærmere. 

Du kan også lese mer på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Kontakt

Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Marit Kvarmesbakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 452 19 160