Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Jordbruker som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få enbrukerpensjon. Bruker som har fylt 62 år kan sammen med ektefelle/samboer som har fylt 57 år få tobrukerpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra jordbruksforetaket og annen inntekt. Landbrukseiendom må være overdratt til ny eier, og ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Du kan lese mer om tidligpensjon på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Kontakt

Marit Kvarmesbakk
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 452 19 160
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157