Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Miljø

Miljø var ett av tre satsingsområder i samfunnsplanene til Rissa kommune og Leksvik kommune.

Organisering

Miljøarbeidet er organisert under Næringsavdelingen. Fosen-kommunene samarbeider på miljøområdet både gjennom vann-arbeidet og gjennom prosjektet STYRK – Fosen.

Holdningsskapende arbeid

Indre Fosen kommune forsøker å påvirke egne enheter til å ta miljøriktige valg når prosjekter skal gjennomføres, eller varer skal handles inn. Dette resulterte blant annet i publikasjonen Guide for folkehelse, miljø og estetikk, (PDF, 666 kB) der det står en del om hvorfor dette er viktig, og forslag til konkrete tiltak for de forskjellige sektorene.

Klimasmart skolemat

Vi søker jevnlig om eksterne midler for å kunne gjennomføre prosjekt med fokus på miljø, eksempel på et slikt prosjekt er «klimasmart skolemat» som handler om å redusere matsvinn gjennom å bruke matvarer og råvarer som ikke blir solgt fra butikker og primærprodusenter, samtidig som det skal gi de involverte elevene opplæring og aha-opplevelser som gjør dem i stand til å vurdere hva slags mat som er trygg å spise selv om den har gått ut på dato.

Matstrategi

Indre Fosen kommune har gjennom bred medvirkning jobbet fram en matstrategi (PDF, 920 kB) som ble vedtatt i kommunestyret. I tillegg til at denne handler om riktig mat og gode måltider, er det lagt vekt på å forklare sammenhengen mellom hvordan det vi spiser påvirker miljøet.

Forurensningssaker

Indre Fosen kommune bidrar til å rydde opp i forurensningssaker lokalt. Dette kan dreie seg om forsøpling, brenning av avfall, dumping av husdyrgjødsel på feil sted, forurensede masser som oppdages i forbindelse med byggeprosjekt osv. Det kan være tilfeller vi oppdager selv, eller tips vi får fra andre. vi går i dialog med den ansvarlige, og om det er nødvendig for å få ryddet opp gir vi pålegg om dette.

Vann og vassdrag

Vi jobber sammen med de andre Fosen-kommunene for å finne ut tilstanden på vannforekomstene våre, og å lage en plan for å forbedre vannkvaliteten der den ikke er bra. Dette arbeidet dreier seg om å ta vannprøver, behandle søknader om utslippstillatelse, bidra til at husdyrgjødsel ikke blir spredd på feil tidspunkt, informere om kantsoner langs vassdrag, riktig lagring av rundball mm.

Kontakt

Heide Liv
rådgiver miljø
E-post