Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avfallshåndtering

Kommunene har ansvaret for å sette i verk gode systemer for å samle inn avfall og følge opp forsøplingssaker. Avfall kan inneholde miljøgifter som spres i naturen og oppkonsentreres i næringskjedene. Avfall på avveie kan føre til skader på naturen. Kommunen kan stille krav om avfallsplaner i for eksempel byggesaker.

Indre Fosen kommune har avtaler med Fosen renovasjon som henter husholdningsavfall hos alle husstander i kommunen. I tillegg er det gjenbruksstasjoner for mottak av farlig avfall, hageavfall, elektriske apparater, metall med mer.

For mer informasjon, besøk hjemmesida til Fosen renovasjon