Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forurensing

Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann).

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet. Miljøgifter i avløpssystemet kan føre til at slam fra renseanlegg ikke egner seg til jordbruksformål. Kommunen har ansvar for gode systemer for å samle inn farlig avfall. Å håndheve forbudet mot å forsøple er viktig for å hindre skader på mennesker og dyr.

Kontakt

Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141