Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utslipp

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Miljøgifter i avløpssystemet kan føre til at slam fra renseanlegg ikke egner seg til jordbruksformål. Kommunen har ansvar for gode systemer for å samle inn farlig avfall.

Kontakt

Heide Liv
rådgiver miljø
E-post
Mobil 917 01 141