Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyheter landbruk

Det har nå kommet noe regn i Trøndelag, men tørken vi har hatt kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klima kan søke om erstatning. Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe, som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning.

I forbindelse med den spesielle situasjonen vi er inne i nå, så har landbrukskontoret laget en ekstrautgave av landbruksnytt.

Les nyhetsbrevet her (PDF, 367 kB)

Tema: landbruksplast, landbruksplanarbeid, produksjonstilskudd, IBU-midler, tilskudd til SMIL og drenering 2020, prøvefiske Storvatnet, ny skogpådriver Fosen, nytt fra næring og areal, infokveld for nye/kommende gårdbrukere, informøter rovdyrerstatning og rovviltforvaltning. 

Mædi er en kronisk uhelbredelig virussykdom som utvikler seg sakte. Ordet mædi er islandsk og betyr tungpustethet, det forteller oss at den vanligste sykdomsformen er lungebetennelse. En mindre vanlig form av sykdommen er visna som betyr svekkelse. Inkubasjonstida er lang, og dyra viser symptomer først etter at de har passert 4 års alder.

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune, Næringsavdelingen

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune