Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik kan du håndtere landbruksplasten på Fosen

Gjennom tre sesonger har det hopet seg opp med landbruksplast på en del gårder på Fosen. Fosen er ikke alene om problemet.

Enebakk Bioprodukter har gjennom mange år hentet plasten på gårdene på Fosen kun for en avgift på 300,- kr pr. år. Som Grønt Punkt-mottaker har Enebakk Bioprodukter mottaksplikt av landbruksplast, men ikke henteplikt. På grunn av at eksporten av returplast bl.a til Kina stoppet opp i 2018, er kapasiteten til de norske mottakene sprengt. Enebakk Bioprodukter har i alle år levert til Norfolier Greentec i Folldal. Her har de utvidet kapasiteten, men ble nødt til å innføre kvoter. Det betyr at en også må se seg om etter andre som kan ta imot plasten. Norfolier Greentec produserer plastgranulat og søppelsekker. Det er for mye returplast på verdensmarkedet, og dette har ført til dropp i plastprisen. Enebakk Bioprodukter har inngått avtale om å levere til Resource as på Hitra. Prisen her er lavere enn hos Norfolier. Det gjør det mindre økonomisk interessant å levere plasten der, og vil over tid ikke være økonomisk bærekraftig for vår Grønt Punkt-mottaker.


Vi presiserer at Enebakk Bioprodukter som Grønt Punkt-mottaker ikke har henteplikt på gårdene. Det betyr at i utgangspunktet er det bondens ansvar å få plasten til godkjent mottakspunkt. Disse reglene finner du ved å søke på Grønn Punkt sine hjemmesider:

https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/
For at systemet med levering til Grønt Punkt-mottaker skal fungere økonomisk, er det viktig at du som kjøper av landbruksplast handler plast der du faktisk betaler miljøavgift (vederlag til ordningen). Pr nå må en ikke framvise kvittering for betalt miljøavgift ved levering, men det vil mest sannsynlig komme. På side 2 i dokumentet finner dere ei liste over medlemmer i Grønt Punkt som betaler miljøavgift ved salg av landbruksplast, og det skal framkomme på din kvittering/faktura at det er miljøavgift.


Trøndelag Bondelag i samarbeid med Bondelagene på Fosen har gjennom lengre tid jobba for å få en løsning. Etter et telefonmøte mellom Mads Enebakk, leder i Rissa Bondelag Eivind Myklebust og Petter H. Kimo fra Trøndelag Bondelag, har vi utarbeidet følgende tilbud som et akuttiltak for å avhjelpe situasjonen med opphoping av landbruksplast på gårdene.

Alternativ 1 – levering på deponi i Husbysjøen
Enebakk Bioprodukter tar imot landbruksplast i sitt deponi i Husbysjøen første mandag i måneden mellom kl. 09.00-16.00 etter forhåndsavtale på telefon 913 88 480. Bonden står fritt om han/hun velger å kjøre selv eller leier en annen transportør. Det er viktig at plasten er sortert og rein ved levering. Tilgriset plast blir avvist og må leveres som restavfall på bondens regning.


Alternativ 2 – henting på gården
Enebakk Bioprodukter henter landbruksplast på gården etter avtale bestilt pr telefon.
Prisen som settes for dette er 1200,-kr pr stopp + 50,- kr m3.


Eks. en gård med forbruk på ca 800 rundballer i året, vil komme ut med en kostnad på ca. 3000 kr + mva for å levere årsforbruket sitt av landbruksplast.
For begge alternativer gjelder at gårdbruker skal ha kvittering for levert landbruksplast med tanke på KSL. I følge KSL plikter gårdbruker å håndtere returplast forsvarlig. Vi minner om at det er forbudt å brenne plast.


Håper dette kan avhjelpe den akutte situasjonen vi står i. Vi har en avtale med Enebakk Bioprodukter om re-forhandling av avtalen hvis plastmarkedet og plastprisene endrer seg, og kommer da med tilbud til en fast ordning.