Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utbrudd av sauesykdommen mædi i Trøndelag

Mædi er en kronisk uhelbredelig virussykdom som utvikler seg sakte. Ordet mædi er islandsk og betyr tungpustethet, det forteller oss at den vanligste sykdomsformen er lungebetennelse. En mindre vanlig form av sykdommen er visna som betyr svekkelse. Inkubasjonstida er lang, og dyra viser symptomer først etter at de har passert 4 års alder.

Smitteveger

Den vanligste smittevegen er fra mor til avkom via råmelk og melk. Virus kan også overføres seinere i livet ved nær kontakt mellom dyr, spesielt nesekontakt. Paringssmitte er også mulig. Viruset overlever kort tid i miljøet. Smitte mellom besetninger skjer ved flytting av levende dyr.


Utbruddet 2019

Det er idag påvist mædi i tre besetninger i Trøndelag. I tillegg er et femtitalls besetninger pålagt restriksjoner på grunn av kontakt med de tre smittede besetningene. Det vil si at det er forbudt å føre dyr ut eller inn av besetningen, bortsett fra sending til slakt. Det blir nå tatt blodprøve av alle dyr i de båndlagte besetningene.

Soneforskrift

Utbruddet har så stort omfang at man har valgt å innføre en soneforskrift for å «fryse situasjonen». Sonen er definert til gamle Nord-Trøndelag og Fosen. Soneforskriften innebærer at det er forbudt å føre dyr ut og inn av sonen. Det er også forbudt å overføre dyr mellom besetninger innenfor sonen.
Kartlegging med uttak av blodprøver


I alle sauebesetninger innenfor sonen starter nå uttak av blodprøver for å oppdage/kartlegge mulig smitte. Det skal tas ut inntil 40 blodprøver pr besetning. Det tas prøver av de eldste dyra og dyr med sykdomstegn. Det er privatpraktiserende dyrleger som tar ut prøvene. Det er viktig at dyreeierne legger til rette for at arbeidet blir rasjonelt. Nærmere info om dette blir gitt når avtale om prøvetaking gjøres.


Utfordringer med årets paringssesong

Det beste er å klare seg med de værene man allerede har, bruke «gammelværen» ett år til eller rekruttere fra egen besetning. Dersom dette er umulig av en eller annen grunn, kan man søke om å kjøpe vær.


Søknad om kjøp/salg

En søknad om kjøp må begrunnes godt. Det er et absolutt krav at søknaden følges av en veterinærattest. Veterinærattesten må dokumentere at dyret/dyrene har testet negativt på mædivirus. I tillegg må også avsenderbesetningen være testet med negativt resultat. Søknaden skal også følges av ei egenerklæring.


Spørsmål

Har du spørsmål, kan du ringe 22 40 00 00 og si du vil snakke med en dyrlege ved ditt lokale mattilsyn (oppgi gjerne kommune).
Linker til aktuelle dokumenter:


soneforskrift
søknadsskjema
veterinærattest
egenerklæring
transportdokument