Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Serverings-, salgs- og skjenkebevilling

Du må sende inn søknad om serverings- og skjenkebevilling i god tid før du planlegger oppstart av virksomheten. Kommunen oversender søknaden til sosialtjenesten, politiet, kemner og skatteetat for uttalelse. Søknaden kan også bli oversendt andre instanser. 

Hva koster tjenesten?

Kostnaden ved en fast skjenkebevilling utregnes av stedets årlige omsetning av antall liter alkohol samt et kommunalt gebyr.

Bevillinger for salg og servering av alkohol 2020 Bevillingsgebyret følger satsene som er fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. Gebyret reguleres årlig av Stortinget.
Bevillinger for salg og servering av alkohol 2020
Tjeneste Pris
Gebyr for salg I henhold til forskrift
Gebyr for skjenking I henhold til forskrift
Ambulerende bevilling I henhold til forskrift
Bevilling for enkeltanledning 530 kr

Hvor lenge varer bevillingen?

Innvilget bevilling varer normalt inntil fire år.

Salgsbevilling

  • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
  • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.
  • Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
  • Søknad om salgsbevilling må sendes inn i god tid. Søknaden vil bli oversendt til politiet, kemner og skatteetat for uttalelse.

Skjenkebevilling - enkeltanledning eller ambulerende

Ambulerende skjenkebevilling er for mindre lukkede arrangementer. Eksempler på arrangementer: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester. Du må søke minimum 2 uker før arrangementet eller selskapet skal holdes.

Skjenkebevilling for enkeltanledning er for åpne arrangementer. Eksempler på arrangementer: festival, offentlig arrangement, forestilling. Du må søke minimum 4 uker før arrangementet eller selskapet skal holdes. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 14 dager.

OBS! Ved utendørs servering skal skisse over uteareal og bekreftelse fra grunneier vedlegges søknaden.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune (PDF, 281 kB)

 

Tobakksbevilling

Salg av tobakk 2021
Salg av tobakk 2021
Tjeneste Pris
Alle som selger tobakk betale en årlig registeravgift: Minimum 3 569 kr