Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Landbruksvei

Skal du bygge ny jordbruks- eller skogvei, eller bygge om en eksisterende vei, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Du må også legge ved et kart der du tegner inn veilinja og eventuelle massetak.

Landbruksveier skal ha skogbruk eller jordbruk som hovedformål. Om veien i hovedsak til brukt til andre formål skal den behandles som byggesak etter plan- og bygningsloven. Skogbruksveier kan få tilskudd.

Søk om å bygge landbruksvei (PDF, 247 kB)

Forskriften

Formålet med forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som gir landbruksfaglige gode løsninger. Det skal legges vekt på miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner, friluftsliv samt andre interesser som blir berørt av veibygginga. Forskriften gjelder bilveier og traktorveier som skal brukes til skogbruk- og jordbruksdrift som blir bygd i samsvar med vegnormalene (linkes til: http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html ) for landbruksveier