Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Viltforvaltning

Kommunen har forvaltningsoppgaver etter viltloven og forskrifter knyttet til denne.

Vi gir råd og veiledning i saker knyttet til vilt og forvaltning av vilt. Viltloven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.  

Viltpåkjørsel?

Ring politiet på 02800.

Eksempel på oppgaver i viltforvaltninga

  • Forvaltning etter gjeldende lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkjørt og skadd/sykt vilt)
  • Tildeling av fellingstillatelse (elg og hjort) for vald uten godkjent driftsplan
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Registrering/analyse av sett hjort-skjema
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av driftsplaner

Kontaktinfo kommunen

Ved viltpåkjørsel, kontakt politiet 02800. For andre spørsmål om vilt, kontakt:

Fosen Bygdetjenester v /Håvar Sve

Tlf.97174605

Hjorteviltregisteret ("viltbørsen")

Hjorteviltregisteret legger kommunen inn informasjon om alle valda: Fellingstillatelser/fellingsresultat, sett-hjort og slaktevekter. Her vil du og finne tilgang til Sett og skutt som er en elektronisk løsning du selv kan bruke til å registrere sett elg- og hjort og slaktevekt. I hjorteviltregisteret finner du også oversikt og informasjon om fallvilt (trafikkpåkjørsler).