Oversikt over sektorplaner, temaplaner og strategiplaner i Indre Fosen kommune. 

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for utviklingen av Indre Fosen kommune.