Høring av planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Utvalg for Samfunnsutvikling og forvaltning har i møte den 18.06.2024 vedtatt å legge planprogram for kommunedelplan naturmangfold ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 11-14. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet, jf. Plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-12.

Høringsfrist er 20. august 2024.

Planprogram for kommunedelplan naturmangfold

Gi innspill

Har du innspill til planprogrammet, kan du sende dem via vårt digitale kontaktskjema eller per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa