Høring av Planstrategi for Indre Fosen kommune 2024-2027

Indre Fosen kommunestyre vedtok 27. juni 2024 i sak PS 62/2024 å legge forslag til Planstrategi for Indre Fosen kommune 2024-2027 på høring.

Planstrategien viser til globale, nasjonale og regionale forventninger og beskriver kommunens hovedutfordringer:

  • Vi blir stadig eldre
  • Klimaet er i endring

På bakgrunn av føringer og utfordringer er det identifisert tre prioriterte satsingsområder:

  • Inkluderende samfunn
  • Bærekraftig tjenestetilbud
  • Hensiktsmessig samferdsel og infrastruktur

Det er videre gjort en evaluering av eksisterende kommuneplaner og vurdert hvilket planbehov kommunen har i denne kommunestyreperioden.

Indre Fosen kommune har innført verktøyet Framsikt for virksomhetsstyring, planoppfølging og rapportering. Planstrategien fokuserer derfor på forenkling av kommunens plansystem tilpasset Framsikt i tillegg til kommunens overordnede planbehov.

Les høringsutkastet

Vi ber om at eventuelle innspill er kommunen i hende senest 23. august 2024 på kontaktskjemaet under.

Kontaktskjema

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 24/1014