Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunal bolig

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker som har problemer med å skaffe seg bolig på det private markedet. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kriterier for å få kommunal bolig

  • Du må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de to siste årene i Indre Fosen/Leksvik/Rissa kommuner
  • Du er ikke selv i stand til å skaffe deg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
  • Hvis du har utestående husleie med kommunen fra tidligere leieforhold, må vi avklare dette før ny husleiekontrakt inngås.
  • Du må kunne oppfylle husleiekontrakten.

Søk kommunal bolig

Du finner søknadsskjema her.

Saksbehandling

Søknadene blir behandlet 1 gang pr. måned av boligrådet. Og hvis kriteriene er oppfylt og søker er i målgruppen for kommunal bolig, settes søkeren på venteliste for tildeling av konkret bolig når denne er ledig. Det tas hensyn til hva type bolig som er ledig, om det er en gjennomgangsbolig eller en bolig for spesielle grupper.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt

Postadresse
Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Besøksadresse

Koordinerende enhet
Vinnasand 9
7120 Leksvik

Se telefon og e-post her

Åpningstid
Klokka 09.00-15.00.

Leiepriser

Se priser på i gebyrheftet  (PDF, 2 MB)


 

 

 

 

 

 

Kontakt

Forvaltningstjenesten
Mobil 41 70 24 50