Vannkvalitet

Vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig ved at det tas vannprøver regelmessig.

Vannkvalitet

Vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig gjennom regelmessig prøvetaking. Oppdaterte vannprøver fra de ulike vannverkene i kommunen finner du på postlista. 

Vannforsyningssystem skal alltid kunne levere nok, trygt drikkevann. På Mattilsynet sine hjemmesider kan du lese mer: veiledning og krav om drikkevannsforsyning.

Du kan se rapporter fra vannprøver som er tatt i postlista til kommunen. 

Søk i postlista