Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avløp

Kommunalt avløpsnett finnes i stort sett i sentrumsområder/tettbygde strøk, men ikke alle eiendommer i tettbygde strøk er tilknyttet kommunalt avløp. Hvis du ønsker å finne ut om eiendommen din kan knytte seg til kommunalt avløpsnett, kan du kontakte Indre Fosen kommune. Vi må vite adressen eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen.

Kommunens avløpsnett

Produksjon av vann

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale vannverk. Omfatter også kjøp av vann fra Rissa vannverk SA.

Distribusjon av vann

Distribusjon av kommunal vannforsyning. Administrasjon og drift/vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, høydebassenger, ledningskartlegging. Driftsovervåkning. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Administrasjon gebyrregulativet.

Utslippstillatelse

Dersom du ikke kan knytte deg til det kommunale avløpsnettet og planlegger å oppgradere gammelt avløp, eller bygge nytt, må du søke om utslippstillatelse for dette.

Avløpsrensing

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale avløpsrenseanlegg. Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Avløpsnett, innsamling av avløpsvann

Administrasjon og drift/vedlikehold av kommunens avløpsnett. Administrasjon og drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer, pumpestasjoner. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Separering. Ledningskartlegging. Administrasjon gebyrregulativet.

Tømming slam/septik

Tømming av septiktanker og slamavskillere utføres og administreres av Fosen Renovasjon. Mer informasjon fås hos dem på telefon 73 85 85 90, telefaks 73 85 85 91 eller post@fosen.renovasjon.no.

 

Priser

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2023
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Boliger og leiligheter 4 455 3 059
Hytter og fritidsboliger 4 455 3 059
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 4 455 3 059
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 455 3 059
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 455 0
Vannpost fritidseiendommer 2 227 0
Midlertidig anleggsbrakker 4 455 3 059
Storforbruker av vann /vannforbruk over 200 m3 pr. år) +salg av vann til private vannverk 8 910

 

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

Les mer om hvordan du regner ut prisen på avløp.

Kontakt

Linda Kristin Garnes
Leder kommunalteknikk
E-post