Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avløp

Kommunalt avløpsnett finnes i stort sett i sentrumsområder/tettbygde strøk, men ikke alle eiendommer i tettbygde strøk er tilknyttet kommunalt avløp. Hvis du ønsker å finne ut om eiendommen din kan knytte seg til kommunalt avløpsnett, kan du kontakte Indre Fosen kommune. Vi må vite adressen eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen.

Kommunens avløpsnett

Produksjon av vann

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale vannverk. Omfatter også kjøp av vann fra Rissa vannverk SA.

Distribusjon av vann

Distribusjon av kommunal vannforsyning. Administrasjon og drift/vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, høydebassenger, ledningskartlegging. Driftsovervåkning. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Administrasjon gebyrregulativet.

Utslippstillatelse

Dersom du ikke kan knytte deg til det kommunale avløpsnettet og planlegger å oppgradere gammelt avløp, eller bygge nytt, må du søke om utslippstillatelse for dette.

Avløpsrensing

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale avløpsrenseanlegg. Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Avløpsnett, innsamling av avløpsvann

Administrasjon og drift/vedlikehold av kommunens avløpsnett. Administrasjon og drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer, pumpestasjoner. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Separering. Ledningskartlegging. Administrasjon gebyrregulativet.

Tømming slam/septik

Tømming av septiktanker og slamavskillere utføres og administreres av Fosen Renovasjon. Mer informasjon fås hos dem på telefon 73 85 85 90, telefaks 73 85 85 91 eller post@fosen.renovasjon.no.

 

Priser

Årsgebyret er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2020
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1 902 (+ 25% mva) 1 585 kr (+ 25% mva)
Boliger og leiligheter 1 902 kr (+ 25% mva) 1 585 kr (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1 902 kr (+ 25% mva) 1 585 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift, 25%

 

Gebyret for vann og avløp er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler fra kommunen, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler fra kommunen, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.
Vann og avløp: forbruksgebyr 2020
Enhetspris for vann per kubikkmeter for deg som har vannmåler Enhetspris for avløp per kubikkmeter for deg som har vannmåler Enhetspris for stipulert vannforbruk per kubikkmeter for deg som ikke har vannmåler
20 kroner (+ 25% mva) Prisen ble endret fra 15 til 20 kr av Kommunestyret 10.09.2020 8 kroner (+ 25% mva) 30 kroner (+ 25% mva) Prisen ble endret av Kommunestyret 10.09.2020.
mva= merverdiavgift

Les mer om hvordan du regner ut prisen på avløp.

Kontakt

Kjell Sverre Tung
fungerende leder Kommunalteknikk
E-post
Mobil 414 18 123