Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bredbåndsutbygging

Flere områder i Fosen er fortsatt uten bredbånd eller har løsninger for bredbånd med svært lav hastighet. Det samme er også tilfelle for mobildekning. For Indre Fosen sin del er det søkt om utbygging i et titalls områder

Bevilgningene fra statlig hold står dessverre ikke i forhold til det som er behovet. Ved utlysning av midler til utbygging blir kommunene derfor bedt om å begrense seg til tre-fire områder ettersom det ikke er midler nok til å bygge ut mer.

Flere utbyggingsmodeller
Det har utviklet seg flere modeller for utbygging. I hovedsak er det tre strategier for utbygging av bredbånd i kommunen.

1.       Utbygging av kommersielt utbyggbare områder. Her er det markedet selv som får virke og utvikle bærekraftig konkurranse. Utbyggingsselskapene har stort sett bygd ut disse områdene allerede.

2.       Utbygging med midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Midler fra NKOM blir brukt i ikke kommersielt utbyggbare områder. Områder som bygges ut med slike midler spilles inn til fylkeskommunen fra kommunen. Innspillene bygger på respons fra innbyggerne. Hvert år har det blitt lagt ut invitasjon gjennom hjemmeside/Facebook til at innbyggerne kan melde inn aktuelle områder for utbygging. Her har kommunen gjerne fått inn underskriftslister fra områder som har tatt opp dette gjennom veilag eller velforeninger. Finansieringen av slike prosjekter bygger på NKOM-midler og ca. 50% andel fra kommunen.

3.       Utbygging gjennom «bygdefiberløsning» eller andre modeller. Slike løsninger bygger på samarbeid mellom flere aktører:

a.       innbyggerne i området organiserer seg og bidrar med dugnad/graving

b.       utbyggingsselskap som legger fiberen, står for det tekniske, gir tilbud på påkobling

c.       kommunen omsøkes om midler for å dele på finansieringen 

Situasjonen i Indre Fosen nå:

·         Kommunen har spilt inn 4 områder på NKOM-midler som ble utlyst i 2017 (frist innlevering 30.1.2019). Dette var midler som stod igjen etter «Full bredde»-satsing i 2017. Disse områdene får kommunen svar på i løpet av midten av mars. Følgende områder ble spilt inn:

1.       Korpan/Balstad, Vanvikan

2.       Fevåg sentrum

3.       Myran, Leksvik

4.       Vemundstad, Stadsbygd 

·         Flere områder i kommunen har startet arbeid med bygdefibermodell. Kommunen har mottatt fire slike bygdefibersøknader. Det er utarbeidet veiledning for «bygdefiberutbygging».

·         I løpet av mars kommer en ny utlysning på NKOM-midler. Da vil det spilles inn nye områder eller tas med de områdene som eventuelt ikke fikk tildeling i forrige NKOM-runde. 

Har du spørsmål om bredbåndsutbygging?

Bruk vårt kontaktskjema