Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nytt vannforsyningssystem i Råkvåg og Sørfjorden

Illustrasjon av kjele med vann som koker - Klikk for stort bildeI uke 47 2019 ble det  nye vannforsyningssystemet til Råkvåg vannverk og Sørfjorden satt i drift.

Hva blir endret i vannforsyningssystemet?

Fram til nå har Råkvåg vannverk og Sørfjorden vannverk fått grunnvannsforsyning fra Øyan. Nytt vannforsyningssystem vil bestå av inntak av vann fra Indre Osavatnet og rensing med membranfiltering. Vannet stabiliseres deretter ved at pH (surhetsgrad) økes gjennom filtrering i marmorsand. Som ekstra sikring desinfiseres vannet kontinuerlig gjennom UV-filtrering. I tillegg har man mulighet for å klore rentvannet dersom det oppstår behov for dette. Alle funksjoner i anlegget er dekket opp av nødstrømsforsyning.


 

Klikk for stort bildeMontasje av membrananlegg Øyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere oppdateringer om vannverkene

I overgangen vil ikke vannet blir renset på vanlig måte. Derfor innførte Indre Fosen kokepåbud fra og med mandag 18. november.

Et kokepåbud innebærer at du må fosskoke alt vann som skal brukes til mat og drikke. Se råd fra Folkehelseinstituttet her. Kokepåbudet gjelder fram til kommunen opphever det.

Status fredag 22. november: Vannforsyning skjer nå direkte fra ny vannkilde, og renseanlegget er satt i drift. Alt har gått som det skal. Men kokepåbudet gjelder fram til kommunen opphever det. 

Varsling fra kommunen

Vi informerer abonnentene via SMS til mobil/talemelding til fasttelefon. Denne gangen har vi benyttet lokasjonsbasert varsling i tillegg til adresse-basert varsling. Det vil si at alle mobiler som befinner seg i området Råkvåg/Sørfjorden i uke 47 vil få melding om kokepåbud. Utelands-registrerte mobiler får meldinga på engelsk. I tillegg skal alle som er folkeregistrert i Råkvåg/Sørfjorden få melding. Vi informerer også via kommunens hjemmeside, kommunens facebookside og tradisjonelle medier. 

Får du ikke SMS fra kommunen? Sjekk din nummer-oppføring på servicevarsling.no.

Misfarget vann i overgangen til nytt system

Innkjøring av det nye systemet starter mandag 18 november og vil pågå ut uke 47. I denne perioden vil abonnentene oppleve at drikkevannet blir farget da man vil bli nødt til å levere kloret råvann ut på nettet. Det pålegges derfor kokepåbud for alt vann som benyttes til drikke og matlaging. Kokepåbud vil gjelde fram til kommunen opphever det.

Vanntanker

Fram til kommunen opphever kokepåbudet, kan du hente rent vann i tanker som står plassert ved:

  • Råkvåg aldershjem
  • Mælan skole 
  • Leikvang

Spyling av vannledninger

Når nytt anlegg er trimmet inn og produksjon av vann er stabil, vil kommunen gjennomspyle hele hovedledningsnettet på vannverket. Nærmere informasjon om spyletider vil komme i uke 48.

Kontakt

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte fungerende leder for Kommunalteknikk, Kjell Sverre Tung, mobil  414 18 123, eller driftsoperatør Ragnar Dyrendahl, mobil  911 57 656 .

Fra november 2018: Vannprøver tatt fra Råkvåg vannverk viser lavere pH og høyere jerninnhold enn grenseverdiene som er satt i drikkevannsforskriften. De målte verdiene er svært nær grenseverdiene, og det er ikke forbundet med helsefare å drikke vannet, heller ikke for utsatte grupper som barn, eldre og personer med alvorlig sykdom.

For høyt innhold av jern kan imidlertid påvirke lukt og smak. Siden drikkevannet ikke holder den kvaliteten som er satt i drikkevannsforskriften, tilbyr derfor Indre Fosen kommune alternativ tilgang til drikkevann i form av vanntanker. 

Hvis vannverket ikke klarer å produsere vannkvalitet i tråd med drikkevannsforskriften, vil vanntankene stå utplassert helt fram til den nye vannkilden tas i bruk før jul 2019. 

Kommunen vil jevnlig etterfylle tankene, slik at de ikke går tom for vann. Skulle det likevel være tomt for vann, kan du gi beskjed via et telefonnummer som er oppført på tanken. 

 

Status 3. oktober 2019

av Kjell Sverre Tung, fungerende leder Kommunalteknikk

Estimert ferdigstilling av det nye vannverket er før jul 2019.

 

Status 01. juli 2019

av Jan Helge Grydeland, leder kommunalteknikk

Indre Fosen kommune har stor forståelse for de utfordringene abonnentene ved Råkvåg vannverk har og har hatt over flere år.

Jernutfelling

Vannverket har hentet ut drikkevann fra tre grunnvannsbrønner ved Inner Osavatnet, som ganske tidlig begynte å få utfelling av jern, som igjen har ført til brunt vann. Jernutfelling legger seg gjerne som brunt belegg i ledningsnettet og komponenter i vannforsyningen og kan virke uappetittlig. Imidlertid er det ikke helsemessig skadelig å drikke vann med de restverdiene på jern som vi har fra dette vannverket.

Nytt vannverk

Med bakgrunn i utviklingen med og i grunnvannsbrønnene, er det besluttet å bygge nytt renseanlegg, der det blir hentet råvann fra Osavatnet, som blir fullrenset før det leveres på nett. Når det nye vannverket står ferdig, vil utfordringene med jernutfelling levert på nett være en tilbakelagt tid.

Vanntanker

På grunn av problemene med jernutfelling, har Indre Fosen kommune kjørt ut rent drikkevann i tanker satt ut på to ulike steder som får vann fra Råkvåg vannverk. Tankvannet hentes for det meste fra Rissa vannverk.

Med unntak av kokepåbudet 26. juni til 3. juli 2019, har drikkevannet fra Råkvåg vannverk vært innenfor krav stilt i drikkevannsforskriftene, selv om vannet ikke har vært innbydende å drikke.

Betaling av vannavgift

Kommunale vannverk er definert som et «VAR»-område, der selvkost er et grunnleggende prinsipp. Det vil si at abonnentene skal betale det det koster å produsere og distribuere vann, fordelt på alle abonnenter.

Kommunen kan ikke tjene eller tape penger på avgiftene. Sett over en femårsperiode skal inntekt og utgifter balansere.

Med dette som bakgrunn har ikke kommunen noen muligheter innenfor avgiftssystemet til å redusere avgifter til abonnenter selv om kommunen absolutt har forståelse for, som noen sier, at de kjøper en vare som vi ikke får. Kostnadene for vannverkseier (kommunen) ligger der uansett og er egentlig økende når det er avvik på leveransene. Og utgiftene skal dekkes av alle abonnenter.

Indre Fosen kommune 03.07.2019

Jan Helge Grydeland

 

 

Spørsmål og svar om vann Råkvåg og Sørfjorden

 

Hvilke vannverk gjelder denne informasjonen for?

Det private vannverket Sørfjorden vannverk SA og kommunale Råkvåg vannverk. Dette fordi Sørfjorden vannverk får vann fra samme kilde som Råkvåg vannverk.

Kan jeg drikke vannet fra springen?

Ja, du kan drikke vannet fra springen. Det er ikke helseskadelig å drikke vannet. Men siden drikkevannet ikke holder den kvaliteten som er satt i drikkevannsforskriften, har kommunen plassert ut alternativ drikkevannskilde.

Kan jeg koke vannet til mat og drikke?

Nei. Koking hjelper kun når det er bakterier i vannet. Det er ikke tilfellet i Råkvåg og Sørfjorden nå. Derfor har ikke kommunen innført kokepåbud. 

Hvor står vanntankene?

Den ene vanntanken står ved Råkvåg aldershjem. Den andre står ved Mælan skole. Disse stedene er valgt fordi mange abonnenter har ærend der, og kommunen har mulighet til å lage frostfrie rom for tankene ved behov.

Hva gjør jeg hvis drikkevannstanken er tom?

På hver tank står det oppført et telefonnummer du kan ringe, hvis tanken er tom. 

Hvor lenge må vi vente på ny vannkilde?

Den nye vannkilden til Råkvåg vannverk vil være på plass høsten 2019. 

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørsmål?

Kontakt enhetsleder Kommunalteknikk Jan Helge Grydeland på telefon 906 61 553.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke mottar sms-varsel fra kommunen om drikkevann?

Varslingssystemet til kommunen skal fange opp alle som er folkeregistrert med adresse i det aktuelle området for varslingen. Det vil likevel være en del som ikke mottar meldingen, f.eks. hvis du har et bedriftsabonnement knyttet til en annen adresse. For å registrer deg selv, kan du gå inn på servicevarsling.no og legge inn telefonnummer og adresse. Her kan du også legge til fritidsbolig. 

Kan vi få redusert vannavgift som følge av utfordringene med drikkevannet?

Kommunale vannverk er definert som et «VAR»-område, der selvkost er et grunnleggende prinsipp. Det vil si at abonnentene skal betale det det koster å produsere og distribuere vann, fordelt på alle abonnenter.

Kommunen kan ikke tjene eller tape penger på avgiftene. Sett over en femårsperiode skal inntekt og utgifter balansere.

Med dette som bakgrunn har ikke kommunen noen muligheter innenfor avgiftssystemet til å redusere avgifter til abonnenter. Kostnadene for vannverkseier (kommunen) ligger der uansett og er egentlig økende når det er avvik på leveransene. Og utgiftene skal dekkes av alle abonnenter.

Hvis abonnentene likevel skal få prisreduksjon, er det noe som må avgjøres av politiske utvalg, ikke administrasjonen. 

 

Kontakt

Kjell Sverre Tung
fungerende leder Kommunalteknikk
E-post
Mobil 414 18 123