Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. 

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en a) fastdel og en b) forbruksdel. 

a) Den faste delen

Denne delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Denne delen er lik for alle husstander. 

Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
Boliger og leiligheter 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift, 25%

 

b) Forbruksdelen

Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
13 kroner (+ 25% mva) 8 kroner (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Hvis du ikke har installert vannmåler, regner vi gebyret ut ifra bruksarealet i boligen din:

Du skriver antall kvadratmeter bruksareal X 1,25. Tallet du får, ganger du med  prisen per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen, for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Eksempel:
Boligen har bruksareal 100 m2:

100 x 1,25 = 125

125 X 13 kr = 1 625 kr i forbruksgebyr for vann.

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

Bestill vannmåler

Hvis du har installert vannmåler, betaler du for det faktiske forbruket ditt:

Antall brukte kubikkmeter med vann X enhetspris per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift.

F.eks.: 

100 m3 i vannbruk x 13 kr = 1300 + 25% mva = 1625 kr i forbruksdel 

Du må også betale leie for vannmåler (se priser i nedtrekkslista nederst).

Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale for vann.

Obs! Fordi 2019 er første året med vannmålere, vil du i år faktureres ut ifra et beregnet beløp, og ikke faktisk forbruk. Alle med vannmåler betaler i 2019 kr 910 (+ 25% merverdiavgift) i årspris for forbruksdelen. Dette er prisen for et forbruk på 70 m3 per år.

31.1.2.2019 vil kommunen lese av alle vannmålerne. Hvis du har brukt mindre enn 70 m3 vann i 2019, får du tilbakebetalt penger ved første termin i 2020. Hvis du har brukt mer enn 70 m3, må du betale ved første termin i 2020. 

 

Flere vann-priser

Vannpriser

Vannmålerleie
Vannmåleren er kommunens eiendom, og du som er abonnent betaler et årlig gebyr for leie av vannmåleren. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens tørrelse og type etter følgende modell:
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr (+ 25% mva)
26 til 50 mm 423 kr (+ 25% mva)
51 med mer og større (flensemålere) 1 297 kr (+ 25% mva)
Spesielle målere (kombimålere) 1 800 kr (+ 25% mva)
Bestill vannmåler her
mva = merverdiavgift

Bestill vannmåler

Engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- eller avløpsledningsnett
Med enhet mener vi gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering eller fradeling i etterkant av en tilknytning, vil kommunen belaste hver enkelt enhet.
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Hytte og fritidsboliger 16 876 kr (+ 25% mva) 13 711kr (+ 25% mva)
Andre bygg: boliger, næringsbygg og offentlige bygg 16 876 kr (+ 25% mva) 13 711 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket
Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 (+25% mva=16,25) kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Du som er eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr ut ifra prisene som gjelder for næringsvirksomhet.

Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet: Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnenten har slamavskiller. Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn)  kr 110,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 50,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon

 

 

Gebyr for levering av vann fra tankvogn
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1 034 kroner (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per bil 1 113 kr (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 719 kr (+25% mva)
mva= merverdiavgift, 25 prosent

 

Øvrige vanngebyrer
Nettgebyr kr/m3 Pris .
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 1 693 kr 1 147 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet

 

Fant du det du lette etter?