Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser

Betaling for vann

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. Kommunestyret vedtok et gebyrregulativ for Indre Fosen kommune før sammenslåinga av Rissa og Leksvik. Det betyr at avgiften for vann og avløp regnes ut på en annen måte enn før kommunesammenslåinga. 

(artikkelen fortsetter under filmen)

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en a) fastdel og en b) forbruksdel. 

a) Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

Årsgebyret er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
Boliger og leiligheter 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1 847 kr (+ 25% mva) 1 539 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift, 25%

b) Forbruksdelen: Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
13 kroner (+ 25% mva) 8 kroner (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Hvis du har installert vannmåler, betaler du for det faktiske forbruket ditt:

Antall brukte kubikkmeter med vann X enhetspris per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hvis du ikke har installert vannmåler, regner vi gebyret ut ifra bruksarealet i boligen din:

Du skriver antall kvadratmeter bruksareal X 1,25. Antall brukte kubikkmeter med vann X prisen per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen, for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 (+25% mva=16,25) kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Vannmålerleie

Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr (+ 25% mva)
26 til 50 mm 423 kr (+ 25% mva)
51 med mer og større (flensemålere) 1 297 kr (+ 25% mva)
Spesielle målere (kombimålere) 1 800 kr (+ 25% mva)
Bestill vannmåler her
mva = merverdiavgift

 

Kommunen eier vannmåleren, du leier

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok i desember 2017 ny forskrift for vann og avløp. Der kommer det fram at kommunen skal ta over alle vannmålere knyttet til kommunale vannverk. Årsaken til dét, er at kommunen vil ha kontrollen med vannmålerne, når det gjelder kvalitet og utskifting-turnus.

Bestill vannmåler

Indre Fosen kommune vil fra 2019 eie vannmåleren, og du som forbruker betaler ei årlig leie for den. Dette legges til vanngebyret og er en del av fakturaen(e) for kommunale avgifter knyttet til eiendommen din.

Indre Fosen kommune vil skifte ut vannmålere som er installert før 2005, dette ut at disse nå er for gamle til å gi pålitelige målinger. Vi vil ta nærmere kontakt for de eiendommene dette gjelder. Kommunen betaler for installeringen og den nye vannmåleren. 

Kommune vil også kontakte de som har målere av nyere dato og bli enige om en innløsningspris ut fra alder og kvalitet.

Engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- eller avløpsledningsnett 

Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Hytte og fritidsboliger 16 876 kr (+ 25% mva) 13 711kr (+ 25% mva)
Andre bygg: boliger, næringsbygg og offentlige bygg 16 876 kr (+ 25% mva) 13 711 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Du som er eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr ut ifra prisene som gjelder for næringsvirksomhet.

Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet: Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnenten har slamavskiller. Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn)  kr 110,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 50,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon

 

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2019
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1 034 kroner (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per bil 1 113 kr (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 719 kr (+25% mva)
mva= merverdiavgift, 25 prosent

 

Øvrige vanngebyrer

Nettgebyr kr/m3 Pris .
Avlesningsgebyr-/kontrollgebyr kr (per avlesning og avlest måler) 350 kr
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 1 693 kr 1 147 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet

 

Spørsmål og svar om vanngebyret i Kommunestyret 24. april 2018

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.