Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. 

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en

a) fastdel

og en

b) forbruksdel

a) Den faste delen

Denne delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Denne delen er lik for alle husstander. 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2022

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2022
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Boliger og leiligheter 3 460 (+ 25% mva) 2 376 kr (+ 25% mva)
Hytter og fritidsboliger 3 460 kr (+ 25% mva) 2 376 kr (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 3 460 kr (+ 25% mva) 2 376 kr (+ 25% mva)
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 3 460 (+ 25% mva) 2 376 (+ 25% mva)
Vannpost campingplasser/småbåthavner 3 460 (+ 25% mva) 0
Vannpost fritidseiendommer 1 730 (+ 25% mva) 0
Midlertidig anleggsbrakker 3 460 (+ 25% mva) 2 376 (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift, 25%

 

b) Forbruksdelen

Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Vann og avløp: forbruksgebyr 2022

Vann og avløp: forbruksgebyr 2022
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
30 kroner (+ 25% mva) 12 kroner (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Har du vannmåler? Slik regnes gebyret ut:

Vann: Enhetspris for vann (kr) x målt forbruk (m3 )

Avløp: Enhetspris for avløp (kr) x målt forbruk (m3 )

Du må også betale leie for vannmåler (se priser i nedtrekkslista nederst).

Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale for vann.

Forbruksgebyret er basert på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per kubikkmeter (m3). Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Har du ikke vannmåler? Slik regnes forbruket ut:

Vann: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,50

Avløp: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,0

Slik regnes gebyret ut når du ikke har vannmåler:

Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Obs! På grunn av en begrensning i fakturaprogrammet, vil beregningen av vanngebyret se annerledes ut på regningen din. Her er omregningsfaktoren 1,5 lagt til enhetsprisen istedenfor arealet. Summen blir den samme.

Bestill vannmåler

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

Flere vann-priser

Vannmålerleie

Årlig vannmålerleie 2022

Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og type etter følgende modell:
Årlig vannmålerleie 2022
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 394 kr (+ 25% mva)
26 til 50 mm 436 kr (+ 25% mva)
51 med mer og større (flensemålere) 1 336 kr (+ 25% mva)
Spesielle målere (kombimålere) 1 854 kr (+ 25% mva)
Bestill vannmåler her
mva = merverdiavgift

Bestill vannmåler

Engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- eller avløpsledningsnett

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledningnett 2022

Du må betale et engangsgebyr hvis du skal koble en bygning til kommunens vann- eller avløpsnett. Du betaler gebyr per selvstendige enhet. En selvstendig enhet er et gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering/fradeling etter ferdigstillelse, vil tilknytningsavgift bli belastet den enkelte enhet.
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledningnett 2022
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Bolig og leilighet 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
Hytte og fritidsboliger 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
Tilleggsgebyr ved utvidelse av eksisterende bolig ved ny leilighet eller hybel leilighet 13 036 (+ 25% mva) 10 591 (+ 25% mva)
Tilleggsgebyr ved utvidelse av annen avgiftspliktig bebyggelse dersom utvidelsen er mer enn 30 m2 13 036 (+ 25% mva) 10 591 (+ 25% mva)
Vannpost på fritidseiendom 26 073 (+ 25% mva)
Campingsplasser/småbåthavner 26 073 (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg, skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet: - Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnent har slamavskiller. Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn) kr 116,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 79,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon.

(2022)

 

 

Gebyr for levering av vann fra tankvogn

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2022

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2022
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1 065 kroner (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per bil 1 146 kr (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 741 kr (+25% mva)
mva= merverdiavgift, 25 prosent

 

Øvrige vanngebyrer

Øvrige vanngebyrer 2022

Øvrige vanngebyrer 2022
Tjeneste Pris .
Kontrollgebyr på installerte vannmålere 950 kr
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 3 460 kr 2 376 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet