Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vannmåler

Bestill vannmåler

I Indre Fosen kommune er betalinga for kommunalt vann og avløp delt inn i en fastdel og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler, betaler du kun for vannet du faktisk bruker i forbruksdelen. Hvis du ikke har vannmåler, stipuleres forbruket ut ifra arealet på boligen din. Les mer om hvordan vanngebyret regnes ut her. 

Kommunen eier, du leier

For å kvalitetssikre og effektivisere avlesinga av vannmåleren, vil Indre Fosen kommune kjøpe inn én type vannmålere som vi installerer hos alle som ønsker det. Det er da kommunen som eier vannmåleren, og abonnenten leier den. 

Vannmålerleie

Årlig vannmålerleie 2022
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 394 kr (+ 25% mva)
26 til 50 mm 436 kr (+ 25% mva)
51 med mer og større (flensemålere) 1 336 kr (+ 25% mva)
Spesielle målere (kombimålere) 1 854 kr (+ 25% mva)
Bestill vannmåler her
mva = merverdiavgift

Til deg som har bestilt vannmåler fra kommunen

Indre Fosen kommune starter arbeidet med å installere vannmålere i uke 3 2019. Det er Tung Rør AS som vil montere vannmålerne. De tar kontakt med deg som har bestilt vannmåler, for å avtale tid for montering. Indre Fosen kommune dekker kostnadene for vannmåler, rørdeler og timene som Tung Rør AS bruker for å montere vannmåleren. Rørleggeren vil gjøre en før- og etterkontroll av vanninntaket forbindelse med monteringen. Du vil få tilsendt kontrollskjemaene fra kommunen etter at vannmåleren er montert.

I 2007 ble teknisk forskrift (TEK10) vedtatt. TEK10 stiller krav til hvordan vanninntaket i en bygning (næringsbygg, bolig, fritidsbolig) skal settes opp. Hvis vanninntaket i bygningen ikke er satt opp i samsvar med TEK10, må Tung Rør AS gjøre utbedringer for å kunne montere vannmåleren. De har ikke lov til å montere vannmålere i bygninger som ikke oppfyller lovkravene. Hvis Tung Rør AS må gjøre utbedringer, er det huseier som må dekke disse kostnadene.

Rørleggeren vil gjennomføre før- og etterkontroll Når rørleggeren fra Tung Rør AS kommer for å montere vannmåler, vil han først gjøre en kontroll. Hvis kontrollen viser at det må gjøres utbedringer for at rørleggeren skal kunne montere vannmåler, vil du som huseier informeres om det. Huseier må da ta stilling til om utbedringene skal gjennomføres. Hvis du ikke ønsker utbedringene, vil ikke Tung Rør AS montere måleren.

Forklaring til vannmåler-delene

I tillegg til vannmåleren (punkt 1,2,3 og 4) skal det være en hovedstoppekran (punkt 5). Nye regler krever at det monteres tilbakeslagsventil (punkt 9). Det anbefales i tillegg å montere ekspansjonstank (punkt 8) for å unngå lekkasje av vann fra varmtvannstanken. 

Skissa viser:

1) vannmåler

2) konsoll for vannmåler

3) kuleventil etter vannmåler

4) kuleventil med sil

5) eksisterende hovedstoppekran i bolig

6) magnetventil, elektrisk

7) reduksjonsventil

8) ekspansjonstank

9) tilbakeslagsventil

Skisse av vannmåler som viser 1) vannmåler 2) konsoll for vannmåler 3) kuleventil etter vannmåler 4) kuleventil med sil 5) eksisterende hovedstoppekran i bolig 6) magnetventil, elektrisk 7) reduksjonsventil 8) ekspansjonstank 9) tilbakeslagsventil - Klikk for stort bilde