Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

18.05.22: Indre Fosen kommune har mottatt mange meldinger om at vannet i Vanvikan er misfarget. Dette skyldes i hovedsak at det er tappet mye vann fra det kommunale ledningsnettet. Når det tappes mye, medfører dette at grums i rørene slipper. 

Følgende sms sendes kl 16.00 14, mars
"Melding fra Stadsbygd Vassverk: Onsdag 16. mars blir det vannavstenging i tidsrommet kl. 08.00 - 16.00 grunnet vedlikehold. Fyll opp nødvendig reserve i forkant. Gjelder abonnenter vest for Prestelva langs Grønningsveien til Buan, langs Fenstadveien, Rødbergsveien og Sandbakkveien. Abonnenter som driver husdyrhold og fiskeoppdrett blir kontaktet. Ved spørsmål, kontakt Jens Marius Belling mob 950 82 202. "

SMS sendt til abonnenter: 
"Dette er en melding til vann-abonnentene i Fevågveien 481, 483, 489, 536, 560, 563, 565 og 568. Pga reparasjon av vannledning, blir vannet avstengt i morgen, 10/12 mellom kl. 10:00 - 15:00. Tapp opp nødvendig forbruksvann på forhånd og tapp godt ut i kaldtvannskran etter at vannet er tilbake."

SMS sendt til abonnenter: 
"Stadsbygd Vassverk spyler vannledninger i tidsrommet 29/11 - 3/12 fra kl. 20:00 - 06:00 (mandag - fredag). Forhåndsregler som bør tas før spyling kl. 20.00: Tapp opp nødvendig reserve til toalett/drikkevatn m.m. Forhåndsregler som bør tas etter spyling kl. 06.00: Tapp godt ut i kaldtvannskranene med god gjennomstrømning, f.eks. utekran, en times tid. Unngå bruk av varmtvann, oppvask, oppvaskmaskin, wc, dusj og vaskemaskin før utspyling er utført skikkelig. Skru av og rengjør siler på kraner etc. Ved spørsmål, kontakt Johan Kårli, tlf 952 16 716"


 

SMS til abonnenter sendt 25.11.21 kl 16.00: 
"Melding fra Stadsbygd Vassverk: Mandag 29/11 kl. 09:00 - 16:00 blir det vannavstenging for abonnenter på Valsåmyra og Hafellbakkan ifm. arbeid på ledningsnettet. Tapp opp nødvendig reserve i forkant. Det settes ut vanntank ved Coop Stadsbygd. Vanntrykket vil fra mandag 29/11 til fredag 3/12 kl. 20:00-06:00 bli redusert/borte ifm. spyling av ledninger som varslet i tidligere sms. Ved spørsmål, kontakt Johan Kårli 95216716. "

SMS sendt til abonnenter:
"Det vil i morgen torsdag 25.11.2021 bli vannavstenging i Fevåg fra kl. 09.00 til kl. 17.00, på grunn av kartlegging av ledningsnett. Det er derfor viktig at dere ringer 90603171 og gir beskjed dersom dere IKKE har vann denne dagen. Dersom vannet blir borte, skyll godt etter med kaldt vann etter at vannet er tilbake igjen.

SMS sendt 29.03.2021 20:00: Dette er en melding fra Indre Fosen kommune til alle vann-abonnenter i Verkstedveien og deler av Drakestranda. Vannet vil være stengt tirsdag 30. mars fra kl 09.00 til ca. 10.30. Dette skyldes vedlikehold av vannledningen. Tapp opp nødvendig forbruksvann på forhånd. Ev. spørsmål Ole A. Killingberg: 91742193.

SMS sendt abonnentene 29.03.2021 14:41: Det søkes etter lekkasje på vannledning i Råkvåg og i den forbindelse ønsker vi at det brukes minst mulig vann frem til lekkasjen er funnet og utbedret. 

Installasjonen starter uke uke 3.