Indre Fosen kommune

Kommuneplanens samfunnsdel på høring - hva mener du?

Samfunnsdelen setter langsiktige mål for kommunens utvikling, og beskriver satsningsområder med tihørende mål for hvordan kommunen skal imøtekomme ulike utfordringer. Frist for å komme med innspill er 14. 05.2024. 

 

Vi søker etter lærlinger innen helse!

Indre Fosen kommune har åtte ledige plasser for lærlinger innen helsefag med oppstart høsten 2024. Lærlingeplassene er fordelt på læresteder i både Leksvik og Rissa. Frist for å søke er 29. april.  

Vil du være med å påvirke?

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. 

Bruksendring av bolig

Hvis du har flere boenheter i boligen din har du sannsynligvis mottatt brev fra Fosen renovasjon om dette. Hvis du ikke har behov for flere boenheter kan du bruksendre boligen. 

Felles veteranmarkering 8. mai 2024

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ønsker sammen med fylkets øvrige kommuner, Luftkrigsskolen og Luftforsvarets Musikkorps å hedre veteraner i Trøndelag som har tjenestegjort i utlandet med en markering ved Nidaros domkirke og i Erkebispegården. Påmeldingsfrist er 16. april.

Hva skjer i Indre Fosen?

Her får du info om aktuelle nyheter og arrangement som skjer i Indre Fosen. 

Til toppen