Helse, omsorg og sosiale tjenester

Informasjon om legestaben ved Indre Fosen legetjeneste

På grunn av endringer ved legetjenesten i kommunen informerer vi om hvilke leger som jobber ved legekontorene i Rissa og Leksvik.  

Til toppen