Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 29.06.2022

Regjeringen ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvides fellesskolen for første gang på mange år. Dette er historisk! Samtidig setter vi enda hardere trykk på å jobbe med å øke kvaliteten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Publisert 27.06.2022

Indre Fosen kommune mottok i halvtolvtida melding om arbeidsulykke ved Livbygget i Vanvikan og et stort antall er berørt. Nødetatene var da tilstede med luftambulanse, politi og brann. Kommunen bidro med ytterligere helsepersonell, lege og åtte sykepleiere. Disse jobber nå på stedet sammen med nødetatene.

Politiet har opplyst at lekkasjen er stanset og at berørt område er isolert.

Per nå er 9 sendt til videre behandling ved St.Olavs Hospital mens 25 ivaretas av kommunens helsepersonell utover ettermiddagen.

Politiet opplyser at det ikke har vært eller er fare for spredning og at det derfor ikke er aktuelt med noe befolkningsvarsel. Brann og objektseier har kontroll og jobber nå med hvordan ting løses for berørt område.

Publisert 27.06.2022

Trøndelag fylkeskommune melder om nattestenging av fv 718 Rissa-Hasselvika (Ofaret) i uke 26 og økt vegstenging på dagtid:

Etter en høringsrunde er det besluttet å øke vegstengingen på dagtid for å redusere antallet kvelds- og nattestenginger.
Det blir derfor endret tidspunkt for stengetidene fra og med onsdag denne uka.
Uke 27 og 28 blir det dagstenging mellom kl 10.00-14.00 mandag-torsdag.
Veganlegget tar ferie uke 29 og 30, så da er vegen åpen hele døgnet.
Uke 31, 32 og 33 blir det dagstenging mellom kl 10.00-14.00 mandag-torsdag.

Nattestenging følgende dager i uke 26:

  • Onsdag 29.juni kl 23.00 til torsdag 30. juni kl 05.30. Vegen er stengt hele tidsrommet.

Dagstenging mandag 27.juni og tirsdag 28. juni mellom kl 11.45-13.45.
Dagstenging onsdag 29. juni og torsdag 30.juni mellom kl 10.00-14.00.

Publisert 21.06.2022

Det blir et nytt kjøremønster for de som skal parkere for å ta hurtigbåt samt for de som bor inne i Langnesveien.

Denne omkjøringen skjer fra onsdag 21/6- 2022 kl 06.00.

Omleggingen skyldes graving av grøfter ved parkeringsplassen og vil pågå i ca. 14 dager for de som bruker parkeringsplassen.

Beboere i Langnesveien blir berørt etter den tid også i ca. 3 uker med begrenset tilkomst til sine eiendommer.
Dette har vært kommunisert ut tidligere også til beboerne i Langnesveien. 

 

 

Publisert 20.06.2022

Statsforvalteren i Trøndelag har laget en forvaltningsplan for Kammen og Kalddalen naturreservat. Naturreservatet ligger i både Indre Fosen og Inderøy kommuner og er et område på 715 daa langs fjorden. Området består av lavlandsskog i såkalt sørboreal sone, med gammel skog og naturskog i naturlig dynamikk. Området har høy treslagsvariasjon og en rik og variert karplantevegetasjon. Forvaltningsplanene skal sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak. Forvaltningsplanen definerer også mål for forvaltningen av verneområdet.

Dersom du er interessert i mer informasjon finner du det her: Se - VV00003348 - FPNV (Forvaltnings planer for nett) (naturbase.no)

Publisert 10.06.2022

Trøndelag fylkeskommune varsler om stenging av fv. 6368 Langskårveien i Rissa i uke 24-27.

Fra og med mandag 13.juni kl 07.00 stenges fv. 6368 Langskårveien som vist på kartet nedenfor.
Vegen må stenges på grunn av gravearbeid, rørlegging og etablering av nytt vegkryss.
Vegen stenges mellom avkjørslene til Langskårveien 61/63/65 og Langskårveien 90/92/96/98.

Vegstengningen vil vare i 4 uker frem til 07. juli.
Omkjøring via Kristian P. Bergs vei og Johan Bojers vei.

Publisert 10.06.2022

Vi har mange ledige timer i Rissa og vi har kun vaksine fra Pfizer i denne omgang.
Har du ennå ikke tatt vaksine, kan du logge inn med BankID å bestille her: https://timebestilling.remin.no/indre_fosen
Husk intervallet mellom dosene.

Publisert 10.06.2022

Det vil ikke være jordmor tilgjengelig i uke 29. 

I forbindelse med fødsel eller andre situasjoner i svangerskapet som trenger rask avklaring ring:
St. Olavs hospital på tlf. 72 57 57 77 eller Levanger sykehus på tlf. 74 09 82 36.
Ring 113 ved akutt behov for hjelp.