Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Indre Fosen kommune er behandlingsansvarlig for. 

Når samler Indre Fosen kommune inn personopplysninger? 

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller: 

 • Du har sendt oss en henvendelse, søknad eller klage
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du besøker vår hjemmeside www.indrefosen.kommune.no
 • Du har ringt oss og vi har tatt i mot beskjed til saksbehandler

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

 • En avviksmelding som inneholder opplysninger om deg
 • En klage eller et tips som inneholder opplysninger om deg
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse

Indre Fosen kommune har en IKT-driftsmodell der vi bruker eksterne leverandører til drift og vedlikehold av våre interne IT-tjenester, herunder saksbehandling/arkiv system. All infrastruktur og data er lokalisert innenfor EU/EØS eller land som oppnår tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutning. 

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler og statistikk

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere og noen samler statisikk over hvor mange som har besøkt ulike sider på nettsiden for eksempel. Du kan kan selv endre innstillingene på informasjonskapslene i nettleseren. 

Tilbakemeldingsfunksjoner

Nederst på artiklene på våre nettsider finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant det du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingene til å forbedre innholdet på nettstedet. Vi går igjennom tilbakemeldingene manuelt periodisk. Etter tilbakemeldingene er gjennomgått, vil de bli slettet. 

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk og tilbakemeldingsfunksjon er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den betettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre og tilby innhold som dekker publikums informasjonsbehov. 

Saksbehandling og henvendelser

Behandling av personopplysninger i forbindelse med Indre Fosen kommunes saksbehandling

Når kommunen får inn saker til behandling, som søknader eller andre henvendelser, behandler vi dine opplysninger for å kunne ivareta våre oppgaver i forhold til deg som innbygger. 

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet, jf. personvernforordningen artikkel 57 og artikkel 58 og forvaltningsloven § 17.

Hvis henvendelsen inneholder eller saksbehandlingen avdekker særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. artikkel 57 og artikkel 58 og forvaltningsloven § 17.

Om arkivloven, partsinnsyn og offentlighetsloven

Som offentlig organ har Indre Fosen kommune plikt til å føre postjournal etter offentlighetsloven §10. All korrespondanse i forbindelse med saksbehandling blir jorunalført og kan komme på postlisten, med mindre dokumentene skal unntas offentlighet. Kommunen har etter arkivloven § 6 arkivplikt. Det innebærer at blant annet saksdokumenter lagres i arkiv på ubestemt tid. 

Saksbehandling unntatt offentlighet er

 • personalforhold
 • elever
 • barnehagebarn
 • inkasso
 • startlån og bostøtte
 • pasient og klientsaker

Disse behandlingene er kun tilgjengelige for personell som har behov for tilgang for å utføre sine plikter. 

Behandlingsgrunnlaget for disse behandlingene er artikkel 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen, altså at behandlingen er nødvendig for å etterleve våre rettslige forpliktelser. 

Der det er snakk om særlige kategorier personopplysninger er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g.

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer og navn (hvis du har godtatt visning på 1881) bli lagret sammen med når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos Telenor MBN, vår leverandør av telefonitjenester. Loggen lagres 30 dager. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned. 

Send hendvendelse

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette opp eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 

Sletting av personopplysninger

I gitte stuasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Du kan klage til Datatilsynet hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen. 

Datatilsynets hjemmeside