Nød- og vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

Vakttelefon
Tjeneste Telefonnummer
Legevakt 116117
Ambulanse/Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

Tekniske tjenester

Vakttelefon tekniske tjenester
Tjeneste Telefonnummer
Ingeniørvakt (vann og avløp) 915 15 115

Vil du varsle oss om feil på vei, vann, avløp eller miljø kan du bruke kommunens meldingstjeneste. 

Meld feil 

Barn og unge

Vakttelefon barn og unge
Tjeneste Telefonnummer
Barnevernvakten i Trondheim (har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager) 902 87 037
Krisesenter 740 77 710
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Hjemmetjeneste 

Vakttelefon hjemmetjeneste
Område Telefon
Rissa sone 941 79 042
Vanvikan/Stadsbygd sone 417 02 453
Stjørna Sone 417 02 452
Leksvik sone 976 51 662

Veterinær og vilt

Vakttelefon veterinær og vilt
Tjeneste Telefon
Melding om viltpåkjørsel 02800
Veterinærvakta, Leksvik 880 00 081
Veterinærvakta, Rissa 880 00 050