Plan, bygg og eiendom

Indre Fosen kommune har for tiden redusert kapasitet på behandling av delingssøknader, noe som kan medføre lengre saksbehandling. Muligheten for veiledning og tilgjengelighet vil også være noe redusert i denne perioden.

Vi oppfordrer derfor i størst mulig grad å benytte kommunens kontaktskjema ved henvendelser.

Til toppen