Korona

  • Finn svar på generelle korona-spørsmål: helsenorge.no 
  • Ved behov for individuell helserådgivning, ring legekontoret tlf. 41 70 24 00
  • For akutt helsehjelp, ring 116117. Ved livstruende sykdom, ring 113.


Legekontorene gjennomfører ikke lenger koronatester, men selvtester kan hentes gratis.

Koronasertifikat avsluttet

EUs forordning om koronasertifikat utløper 30. juni 2023. Fra denne datoen vil ikke sertifikatet lenger være tilgjengelig for norske innbyggere. 

På helsenorge sine sider finner du oppdatert informasjon om koronaviruset: Helsenorge.no

Vaksine

Vaksinering av barn og ungdom 

Vaksinering av barn i alderen 5-11 år foregår på helsestasjonen i Rissa. Ta kontakt med helsestasjonen om vaksinen ønskes der.

Kontakt, helsestasjonen

De som er 12 år og eldre kan komme til ordinære vaksinedager med vanlig timebestilling. Det er ulike anbefalinger om vaksine og antall doser ut ifra alder og helsetilstand. På Folkehelseinstituttet sine sider finner du informasjon om hva som gjelder for deg. 

Folkehelseinstituttet 

Elever som ikke har fylt 16 år ennå, må ha samtykke fra foreldre før de kan få koronavaksine. 
samtykkeskjema

Ekstra vaksinedoser til personer med svekket immunforsvar

I tilfeller hvor spesialistlege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de som allerede er anbefalt, bør det dokumenteres i form av et brev. Brevet tar du med deg til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.  

Vaksineanbefalinger for høsten 2023

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere  
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
  • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, 
  • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 
     

For timebestilling, ring legekontoret på 41 70 24 00.