Nominer kandidater til eldreprisen 2024

Eldreprisen er en hederspris som kan tildeles organisasjoner, grupper, offentlige institusjoner eller enkeltpersoner som har utmerket seg gjennom sin innsats for eldre. 

Indre Fosen kommune ønsker forslag på kandidater til eldreprisen 2024. 

Foreslå kandidater innen 10. august

Forslag på kandidater til prisen sendes inn til eldrerådet innen 10. august 2024. Bruk skjemaet for å foreslå kandidater. Prisen deles ut av eldrerådet på eldres dag 1. oktober. 

Skjema, nominasjonsforslag