Skoleskyss

For å sikre at skyssen er i orden før skolestart i august, må du søke innen 1. mars. 

Søknaden om skoleskyss registreres av kommunen hos AtB. Hvis søknaden din innvilges, vil du få tilsendt skysskort fra AtB. Hvis du har skysskort fra før, vil du få påfylt dette.

Søk om skoleskyss

Slik søker du om skoleskyss

Avstand fra hjem til skole, trafikale forhold og funksjonsnedsettelse avgjør om barnet får gratis skoleskyss. 

Hvem må søke?

Du må søke om skoleskyss, hvis:

  • Du har skolestarter
  • Eleven ikke har rett til skoleskyss i henhold til retningslinjene for skoleskyss i Indre Fosen
  • Eleven har flyttet til ny adresse siden forrige skoleår
  • Eleven ikke har hatt skoleskyss tidligere

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Hva skjer hvis jeg ikke holder fristen?

Du kan også søke om skoleskyss ellers i året, men for å være sikret at skysskortet er klart til skolestart i august, må du søke innen fristen. 

Kan man betale for skoleskyss?

Ja. Hvis barnet ditt ikke har rett til gratis skoleskyss, kan du betale busskort eller billett og bli med skolebussen fra nærmeste ordinære holdeplass. Se priser på AtB.  

Gjelder skoleskyssen til og fra SFO?

Nei, skoleskyssen er tilpasset skoledagens start og slutt. Foresatte må selv sørge for transport til og fra SFO.

Må jeg ha nytt kort hvert år?

Nei. Elevene skal benytte samme kortet (t:kort skole) i alle år de går på skole om de har rett til fri skoleskyss. Det gjelder også ved bytte av skolested, og ved overgangen barneskole-ungdomsskole-videregående skole.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har mistet kortet?

Har du glemt, mistet eller ødelagt ditt t:kort skole, må du kontakte skolen din. Det koster kr 150,- i erstatning dersom du mister eller ødelegger kortet og må ha nytt. Det gjelder ikke elever i 1. -4. trinn.