Skolestart og skoleplass

Undervisningstime ved Vanvikan skole.

Året barna begynner på skolen er lagt opp slik at overgangen fra barnehage til skole skal gå best mulig. Hovedmålet er at barnehagen, skolen, SFO og hjemmet sammen bidrar til at hvert barn får en god skolestart.

Kommunen har oversikt over alle barn i kommunen som fyller seks år i løpet av det året skoleåret starter. Etter nyttår fatter skolen enkeltvedtak om skoleplass for alle skolestartere. Hvilken skole barnet får tildelt plass på, bestemmes ut ifra barnets folkeregistrerte adresse. 

Skolekretser i Indre Fosen kommune

 1. Stadsbygd skolekrets 
 2. Åsly skolekrets 
 3. Fevåg/Hasselvika skolekrets 
 4. Mælan skolekrets 
 5. Leksvik skolekrets
 6. Vanvikan skolekrets 

Forskrift om skolekretsgrenser (PDF, 280 kB) 

Innskriving i skolen

Registrering av nye elever i skolen. 

Skriv barnet ditt inn i skolen

Utsatt og tidlig skolestart

For å søke om utsatt eller tidlig skolestart benytter du vårt kontaktskjema.

Søk om utsatt eller tidlig skolestart

Dette skjer året før skolestart

Høst

 • Førskolegruppene starter opp i barnehagene
 • Barnehagen har møte med skolen om førskolebarn som har ekstra behov for tilrettelegging før neste års skolestart
 • Foreldresamtaler i barnehagen for foreldre med førskolebarn
 • Alle førskolebarna i samme skolekrets drar på felles utflukt (informasjon får dere fra barnehagen)
 • Barnehagen drar på turer til skolen og til de andre barnehagene i skolekretsen

Vinter

 • Førskolegruppene fortsetter
 • Skolene sender ut informasjonsskriv til skolestarterne

Vår

 • Førskolegruppene fortsetter
 • Individuelle barnesamtaler om skolestart gjennomføres i barnehagen
 • Foreldresamtaler om overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO) i april/mai
 • Barna har to førskoledager på skolen
 • Faddertreff i regi av skolen
 • Felles aktivitet for alle førskolebarn i samme skolekrets
 • Avslutning for førskolebarna i barnehagen

Skolestart

 • Fagmøte mellom pedagogisk leder i barnehagen og kontaktlæreren på skolen etter skolestart
 • Utviklingssamtaler på skolen om skoledagen i sin helhet
 • Fadderaktiviteter på skolen