Voksenopplæring

Indre Fosen voksenopplæring ligger under område skole i oppvekstsektoren i kommunen. Vi har om lag 130 elever. 

Du når oss på telefon 99 57 35 34 alle skoledager kl. 09.00-14.00

Du kan også kontakte oss via: 

Kontaktskjema

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker. 

Voksenopplæringen har ansvar for norskopplæring, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne. Vi arrangerer norskprøve, samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve. Prøvene gjennomføres fire ganger i året.

Priser

Voksenopplæring
Tjeneste Pris
Avsluttende prøve i samfunnskunnskap 812
Statsborgerprøve 812
Norskprøve 812
Delprøve 406
Norsktime for betalende elever dagtid (pris per time) 46
Norsktime for betalende elever kveldstid (per time) 92
Vitnemålskopi 100

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Integreringsloven og Introduksjonsloven til voksne flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.  Andre som ønsker opplæring, kan søke om det. Har du spørsmål om opplæringen og dine rettigheter og plikter, ta kontakt med skolen.

Søknadsskjema, opplæring

Norskprøve

Indre Fosen voksenopplæring skal arrangere norskprøver i mars 2024. Frist for påmelding er 9. februar. Påmeldingen er bindende. 

Prøven består av fire delprøver. Den skriftlige prøven består av delprøvene skrive, lese og lytte, og den muntlige prøven består av en delprøve. Du kan velge selv om du vil ta alle fire delprøver, eller bare en, to eller tre av delprøvene.

Om du melder deg på flere nivå, blir du automatisk meldt opp på det laveste nivået.

Du får innkalling til prøven to til tre uker før prøvegjennomføringen. De som skal betale for prøven, får faktura etter prøven.

Har du spørsmål om påmelding, nivå, betaling av prøven, klagerett eller særskilt tilrettelegging, ta kontakt med skolen. 

Påmeldingsskjema

Statsborgerprøve og prøve i samfunnskunnskap

Indre Fosen voksenopplæring skal arrangere statsborgerprøve og avsluttende prøve i samfunnskunnskap 13. mars. Frist for påmelding er 9. februar.

Du får innkalling til prøven to til tre uker før prøvegjennomføringen. De som skal betale for prøven, får faktura etter prøven.

Har du spørsmål om påmelding, betaling av prøven, klagerett eller særskilt tilrettelegging, ta kontakt med skolen.

Påmeldingsskjema

Spesialundervisning

Alle som ønsker spesialundervisning må søke om opplæring hos voksenopplæringen først. 

Deretter kobles pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på. 

Søknadsskjema, spesialundervisning

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæringen for voksne etter opplæringsloven tilbyr fagene som trengs for å få vitnemål fra grunnskole: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, og samfunnsfag.

FOV (forberedende opplæring for voksne) innføres høsten 2024. Dette vil erstatte dagens grunnskole for voksne. 

Søknadsskjema, grunnskole for voksne

For betalingselever

Salg av undervisning

 • Utgifter til bøker og tolk kommer i tillegg
 • 14-dagers angrerett, jf. Angrerettsloven
 • Ingen oppsigelsesmulighet
 • Faktureres før start
 • Timene registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for elever med plikt til opplæring
 • Elever med plikt til opplæring har egne regler for fravær; se integreringsforskriften kapittel 7.

Våren 2024

 • Første periode: 03.01.24 – 22.03.24
  Frist for påmelding: 01.12.23
 • Andre periode: 02.04.24 – 20.06.24
  Frist for påmelding: 01.03.24


Pris: 5500,- for hver periode.