Tilbud og aktiviteter for eldre med demensdiagnose

Dagtilbud for deg med demensdiagnose

Rissa helsetun er et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt eller demens. Det skal være et sted å trives, der en kan holde på med aktiviteter en liker, og å delta i det sosiale fellesskapet. I tillegg kan tilbudet gi avlastning til pårørende.

Formiddagsmat og middag er inkludert i tjenesten.

Tilbudet er lokalisert ved Rissa Helsetun og er åpent alle hverdager kl. 10.00-15.00.

Hva koster det? 

Tilbudet koster 169 kroner per dag, inkludert måltid. 

Hvem kan søke om tilbud?

Hjemmeboende under utredning for demens eller med en demensdiagnose. Ta kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester for spørsmål og søknad om plass.