Pårørendesenter

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet.

Innbyggerportalen HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Her finner du relevant informasjon for deg som er pårørende. Du kan gi tilgang til hele, eller deler av, innholdet på HelsaMi. De som har tilgang kan også få tilgang til å utføre tjenester på vegne av HelsaMi-brukeren, for eksempel å bestille time eller fornye resept.

HelsaMi

Pårørendesenteret er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. 

Mer informasjon om pårørendesenteret