Syn og hørsel

Hvis du har nedsatt syn eller hørsel kan du ha rett på hjelpemidler fra kommunen. Syn- og hørselskontaktene i kommunen jobber med alle aldersgrupper og samarbeider tett med hjelpemiddelsentralen i Trøndelag. 

Tjenesten kan bistå med

  • kartlegging av behov, som regel ved hjemmebesøk
  • råd og veiledning
  • hjelp med søknadsprosessen
  • opplæring i bruk av synshjelpemidler
  • testing av synshjelpemidler

Nedsatt syn

Kriterier

Hvis synsevnen din er redusert med 6/18 (0,33), eller dårligere, så regnes du som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen din er varig (over to år), har du rett på synshjelpemidler. Alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist. 

Nedsatt hørsel

Kriterier

For å ha krav på hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (over to år), og hjelpemiddelet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal: 

  • få løst praktiske oppgaver i hverdagen
  • fungere i barnehage, skole og som lærling
  • være i stand til å skaffe og beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.