Helsestasjonen for barn 0-6 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Vi tilbyr helseundersøkelser, veiledning og vaksiner. 

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere i barnets første leveår. Deretter når barnet fyller 2 og 4 år. Skolestartundersøkelsen ved 6 års alder gjennomføres ved helsestasjon. 

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser når de er 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år og 6 år. 

Målet med møter på helsestasjonen er: 

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til et godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov